logo

Scenariusze zajęć rewalidacyjnych

Usprawnienie procesów motoryczno-poznawczych

W zestawie znajdziesz:

 • Wstęp
 • Rozdział 1.
  Scenariusze dla dzieci niepełnosprawnych na etapie wychowania przedszkolnego
  ⇢ Scenariusz 1: Budujemy dom – usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
  ⇢ Scenariusz 2: Ulubione zwierzątka – usprawnianie manualne
  ⇢ Scenariusz 3: Moje zabawki – usprawnianie percepcji słuchowej
 • Rozdział 2.
  Scenariusze dla dzieci niepełnosprawnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas IV szkoły podstawowej
  ⇢ Scenariusz 1: Wakacyjne wspomnienia - ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi i spostrzegawczość
  ⇢  Scenariusz 2: Owocowe przyjęcie – usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  ⇢  Scenariusz 3: Nadchodzi jesień – usprawnianie percepcji słuchowej

Wydajemy również: