logo

MATERIAŁY POKAZOWE

Kształtowanie się tożsamości u dzieci w wieku przedszkolnym

Akceptacja odmienności

Materiały pokazowe pochodzą z publikacji "Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu".
Tożsamość – to nasze rozumienie siebie, nasza wizja tego, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy. To świadomość zarówno tego, co człowieka łączy z daną grupą, jak i odrębności od niej – tego, co tworzy go jako jednostkę. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, w tym wsparcie w procesie kształtowania się tożsamości.

 

Zapraszamy do pobrania bezpłatnie scenariuszy.
Format PDF
Ilość stron: 34