logo

TRENING PSA

z użyciem wzmocnień środowiskowych i socjalnych

Autor: Dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska

Prawidłowe wychowanie psa i skuteczny trening są ściśle związane z umiejętnością rozpoznawania emocji zwierzęcia i jego motywacji do działania. To pozwala prawidłowo określić czynniki wzmacniające zachowanie, a tym samym skutecznie kierować reakcjami zwierzęcia.