logo

BEZPŁATNY ARTYKUŁ Z AKTUALNEGO WYDANIA CZASOPISMA!

Typowe schorzenia chirurgiczne u dzieci: wgłobienie, ciało obce w przewodzie pokarmowym

Autor: dr n. med. Stanisław Warchoł

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński

Połykanie przez dzieci różnorodnych ciał obcych jest zjawiskiem częstym. Większość ulega samoistnemu wydaleniu, niektóre jednak mogą być niebezpieczne i wymagają szczególnego postępowania. Wgłobienie jelitowe jest najczęstszą przyczyną niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci. Pomimo charakterystycznego obrazu klinicznego właściwe i wczesne rozpoznanie może być trudne. Wczesne rozpoznanie wgłobienia pozwala u większości dzieci na leczenie nieoperacyjne, tzn. wykonanie zabiegu odgłobienia – wlewem wodnym, powietrznym, kontrastowym.