logo

Plany Obiektu i Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego na CD

Dzięki programowi:

  • Szybko i bezbłędnie stworzysz Plan Obiektu wraz z terenem przyległym, zawierający dane graficzne zgodne z obowiązującymi wytycznymi MSWiA,
  • Zaktualizujesz i uzupełnisz Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego o aktualne przepisy pożarowe oraz moduły, które obowiązkowo muszą znaleźć się we wzorcowej i kompleksowej instrukcji,
  • Stworzysz scenariusz ewakuacyjne, gwarantujące bezpieczeństwo osób przebywających w budynku,
  • Prawidłowo przygotujesz obligatoryjny raport dla PSP, który będzie spełniał wszystkie wymagania określone przez MSWiA,
  • Będziesz miał pewność całkowitego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, za sprawą kompletnej i prawidłowo przygotowanej dokumentacji.