Poznaj magazyn

Biologia w Szkole

To praktyczne czasopismo dla nauczycieli przyrody i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W dwumiesięczniku znajdziesz informacje o najnowszych osiągnięciach współczesnej biologii, artykuły popularnonaukowe, atrakcyjne scenariusze zajęć, karty pracy, quizy, nowatorskie materiały dydaktyczne do wykorzystania podczas pracy na lekcji w klasie oraz w terenie. Ideą przewodnią magazynu jest dostarczanie nauczycielom profesjonalnych informacji i nowości z zakresu nauk przyrodniczych oraz sprawdzonych rozwiązań i narzędzi podnoszących efektywność nauczania.

POBIERZ EGZEMPLARZ POKAZOWY