logo

BEZPŁATNIE

Ebook Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Autorzy: Aleksander Woźnicki

Znajomość właściwych przepisów i dokumentacji to podstawa pracy każdego kierownika budowy.

Pobieram bezpłatnie