logo

NOWELIZACJA K.P.A. A POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
– WYBRANE ASPEKTY

Autor: Sylwia Juźwiak, Izabela Piotrowska

 

Zapraszamy do pobrania artykułu z najnowszego wydania Doradcy w Pomocy Społecznej.

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) znowelizowano Kodeks postępowania administracyjnego. W k.p.a. pojawiły się całkiem nieznane dotąd w procedurze administracyjnej rozwiązania – mediacje, postępowanie uproszczone, milczące załatwienie sprawy, europejska współpraca administracyjna. Znalazły się też zmiany mające wprost przełożenie na prowadzone przez OPS-y postępowania w sprawie przyznania świadczeń.