logo

Jednym z wyznaczników dopuszczenia pacjenta do uprawiania/powrotu do sportu jest pomiar siły w warunkach izokinetycznych. Aby był on wymierny, należy przestrzegać wszelkich zasad pomiaru w izokinetyce. Pomocnym i często używanym w tym celu urządzeniem będzie dynamometr Biodex 3, na którym możemy przeprowadzić badania najważniejszych stawów w warunkach izokinetycznych.

W bezpłatnych materiałach znajdziesz:

 • Dopuszczenie zawodnika do sportu
 • Warunki do spełnienia podczas testów biomechanicznych, takich jak:
 • •  Edukacja pacjenta
  •  Kolejność testu
  •  Rozgrzewka
  •  Komendy werbalne
  •  Protokoły badania
 • Prędkość kątowa w teście
 • Najczęstsze problemy podczas wykonywania testów
 • Przeciwwskazania względne i bezwzględne do wykonania testu
 • Najczęściej używane prędkości kątowe
 • Platforma stabilometryczna
 • Utrzymanie stabilnej postawy
 • Kontrola stawu skokowego
 • Pomiary stabilności i czucia