logo

W bezpłatnym numerze magazynu przeczytasz o:

TEMAT MIESIĄCA

 • Rehabilitacja pacjenta z zaawansowaną neurofibromatozą typu 2 przy wykorzystaniu metody PNF – studium przypadku
  mgr Joanna Tokarska
  Neurofibromatoza typu 2 (NF2) to genetyczny zespół predysponujący do zmian nowotworowych w obrębie układu nerwowego. Jest dziedziczona autosomalnie dominująco. Przyczyną choroby jest mutacja genu na 22. chromosomie. U osób dotkniętych tym schorzeniem rozwijają się nerwiaki osłonkowe (schwannoma) na nerwach przedsionkowych, co prowadzi do zaburzeń słuchu, a w niektórych przypadkach nawet do głuchoty. Guzy mogą występować również na innych nerwach czaszkowych, a także na korzeniach nerwów rdzeniowych i nerwach obwodowych.

NOWOCZESNE METODY FIZJOTERAPII

 • Biotensegracja
  Mariusz Kurkowski, Don Thompson
 • Terapia neurotaktylna dr Svetlany Masgutovej – część 1
  mgr anna Ryback
 • Badanie termograficzne w monitorowaniu zawodników sportowych
  Michał Urgacz

Z PRAKTYKI GABINETU

 • Reedukacja chodu dzieci ze spastycznością kończyn dolnych
  dr n. med. Ewelina Nowak
 • Zaburzenia funkcji narządów wewnętrznych i układu mięśniowo-powięziowego przy niedoborach makro- i mikroelementów
  Honorata Dziel, Marta Pawlak
 • Su Dżok – nasze zdrowie w naszych rękach
  Helena Zwinczewska
 • Osteopatyczne techniki funkcjonalne. Technika napięcia i przeciwnapięcia oraz technika ułatwionego pozycyjnego rozluźniania
  dr n. med. Marian Majchrzycki
 • Diagnostyka rożnicowa zespołów bólowych kończyny górnej – część 2
  dr Piotr Godek