logo

Pobierz bezpłatnie artykuł

Nowe warunki techniczne 2018

Autor: mec. Andrzej Kulak

1 stycznia 2018 roku stanowi datę niezwykle istotną dla wszystkich osób działających w szeroko pojętej branży budowlanej albo zwyczajnie zamierzających realizować inwestycję budowlaną lub już będących w jej trakcie. Wraz z początkiem roku zmianie uległ jeden z ważniejszych aktów prawnych związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.