Zmiany w zaleceniach American Diabetes Association (ADA) dotyczące leczenia chorych na cukrzycę odnotowane w 2017 r.

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak


Cukrzyca gwałtownie rozprzestrzenia się na całym świecie i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Obecnie dotyka 7% populacji osób dorosłych na całym świecie. Jest schorzeniem powodującym istotne pogorszenie jakości życia i skrócenie czasu przeżycia chorych. Nie dziwi zatem fakt, że obecnie na niespotykaną dotychczas skalę wszystkie znaczące towarzystwa diabetologiczne przygotowują zalecenia mające z jednej strony prowadzić do szybszego rozpoznawania cukrzyc, a z drugiej strony mają pomóc lekarzom w prowadzeniu leczenia chorych z już rozwiniętą cukrzycą. W przygotowanym opracowaniu przedstawiono zmiany, jakie zaszły w zaleceniach American Diabetes Association (ADA) w 2017 r. w stosunku do roku 2016.