logo

Pobierz bezpłatnie artykuły
z czasopisma Logistyka a Jakość

  • Cel - zbudowanie w Polsce silnego centrum kompetencji logistycznych
  • Rozwój produkcji wyzwaniem dla logistyki wewnętrznej
  • Europejskie granice e-commerce