logo

Przeczytaj darmowy artykuł
z najnowszego Magazynu Nowa Sprzedaż!

Sprzedaż to statystyka. W celu podniesienia wyników na poszczególnych etapach procesu sprzedaży należy najpierw zrozumieć, jak wygląda statystyka na każdym z nich. Dzięki temu jesteś w stanie dużo lepiej planować pracę, która jest do wykonania i osiągnąć zamierzone wyniki. Porównując swoje rezultaty do pozostałych członków zespołu sprzedaży, możesz łatwo wyciągnąć wnioski, kto jest dobry na jakim etapie, a nad czym należy popracować i co poprawić. Sprzedaż jest efektywna tylko wtedy, kiedy jest dobrze zaplanowana.

Ponadto z artykułu nauczysz się:
  • co to jest konwersja i jaka jest jej rola w procesie sprzedażowym
  • jak możemy wykorzystać Excel do planowania naszych działań,
  • ile potencjalnych kontaktów musi uzyskać sprzedawca, aby osiągnął liczbę 260 sprzedaży,
  • dlaczego tak ważne jest zrozumienie, na którym etapie przepalasz sprzedaż.