logo

Przeczytaj darmowy artykuł
z Magazynu Social Media Manager !

Optymalizacja kosztów reklamy oznacza przetestowanie różnych rozwiązań w konfi guracji reklam oraz wybranie takich ustawień, które są najtańsze, a jednocześnie gwarantują najlepsze założone efekty biznesowe. Nie ma w tym magii – to ciężka praca w tworzeniu porównywanych kreacji i wyciąganiu wniosków.

Ponadto z artykułu nauczysz się:
  • W jaki sposób optymalizować koszty swoich reklam na fb.
  • Co wpływa na cenę reklamy. Jak robią to międzynarodowe i polskie fi rmy.
  • Na co zwrócić uwagę, tworząc reklamy.
  • Co można optymalizować w reklamach na fb.
  • Jakie są najważniejsze zasady optymalizacji reklam na fb.

kurs Anatomi palpacyjnej