logo

Użytkowanie Maszyn i Urządzeń w Przedsiębiorstwie

Instrukcja kontroli maszyny zainstalowanej na stałe i używanej w przedsiębiorstwie – gotowy do wypełnienia, przygotowany przez specjalistów dokument. Ułatwi pracę kierownika Utrzymania Ruchu, Szefa Produkcji oraz Brygadzisty w każdej firmie produkcyjnej. Instrukcja omawia m.in. obowiązki pracodawcy, wymaganą dokumentację kontrolną maszyny oraz cykle remontowe.

Dokumentacja Utrzymania Ruchu – każdy dział Utrzymania Ruchu potrzebuje w swojej pracy pełnej dokumentacji prac prowadzonych przy maszynach i urządzeniach. Dzięki eksperckim opracowaniom uzyskasz dostęp do niezbędnych kart i protokołów, które pozwolą uniknąć typowych błędów przy kompletowaniu dokumentacji maszyny.

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:

✔  Karta Kontrolna Maszyny
✔  Karta Maszyny
✔  Karta prewencyjnego utrzymania ruchu
✔  Karta zapisu problemów awarii przestoju błędów
✔  Kartoteka pomiarów elektrycznych
✔  Plan prewencyjnych przeglądów
✔  Protokół odbioru i dopuszczenia maszyny po naprawie awarii
✔  Zmianowy Raport Produkcji