Bezpłatne materiały

Zobacz obligatoryjną dokumentację techniczną maszyn i urządzeń wspierającą procesy optymalnego wykorzystania parku maszynowego i zwiększenia jego efektywności, dzięki której m.in.:

  • skontrolujesz  poprawność wypełnionych kart przeglądów i remontów, kart prewencyjnych utrzymania ruchu, planów usunięcia niezgodności itp.
  • podniesiesz bezpieczeństwo operatorów, mechaników oraz innych osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne
  • przygotujesz na potrzeby kontroli pełen zestaw dokumentacji maszyn i urządzeń w zakładzie pod kątem ich zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami
  • dostosujesz dokumentację swoich maszyn w zakładzie produkcyjnym do aktualnych wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektyw powiązanych, w tym zmienionych Dyrektyw Nowego Podejścia