Poznaj magazyn

MONITOR DYREKTORA SZKOŁY


W wydaniu m.in.:

  • Szkoła na dopalaczach − rozmowa z aspirantem Agnieszką Makowską, specjalistą ds. prewencji kryminalnej
  • Karta Nauczyciela w nowej odsłonie
  • Działalność świetlicy w zreformowanych szkołach
  • Nowe zasady realizacji indywidualnego programu lub toku nauki
  • Zmienione uprawnienia rady pedagogicznej w świetle aktualnych przepisów prawnych
  • O zmianach w finansowaniu oświaty

POBIERZ EGZEMPLARZ POKAZOWY