logo

W bezpłatnym numerze czasopisma przeczytasz o:

TEMAT MIESIĄCA

 • Mikrobiota jelitowa a zdrowie człowieka – potencjalne terapeutyczne zastosowania transplantacji mikrobioty jelitowej dr hab. n. med. Piotr Albrecht Pięcioletnia dziewczynka została przyjęta do kliniki z powodu bólów brzucha zlokalizowanych w podbrzuszu i biegunką, która pojawiła się dwa tygodnie po antybiotykoterapii zapalenia płuc. Objawy powróciły po zastosowaniu metronizadolu, zdecydowano o podaniu wankomycyny, po czym również nastąpił szybki nawrót objawów.

STUDIUM PRZYPADKÓW

 • Zaparcie stolca u dzieci
  dr n. med. Marcin Banasiuk
 • Profilaktyka krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt urodzonych o czasie
  dr n. med. Justyna Czech-Kowalska
 • Częste choroby dermatologiczne wieku dziecięcego, cz. II – utrata włosów
  lek. Zuzanna Łagun, lek. Marta Wieczorek,
  dr n. med. Małgorzata Łukomska,
  dr n. med. Irena Walecka
 • Martwicze zapalenie jelit
  dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
 • Leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci
  prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
  dr n. med. Anna Sadowska-Przytocka
 • Krztusiec – współczesne spojrzenie
  dr n. med. Ewa Duszczyk

PEDIATRIA INTERDYSCYPLINARNA

 • Leczenie ostrego zapalenia gardła i migdałków podniebnych w świetle Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego na rok 2016
  lek. Paweł Józefczuk,
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
 • Przeszczepianie krwi pępowinowej
  prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

PRAWO I DOKUMENTACJA

 • Odmowa zgody na leczenie dziecka w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia
  apl. adw. Anna Popławska
  adw. Tomasz Murgrabia