Protetyka Step By Step

Postępowanie kliniczne podczas wykonywania mostów protetycznych

Podczas projektowania konstrukcji mostu konieczne jest uwzględnienie czynników biomechanicznych. Ma to na względzie optymalne wykorzystanie sił żucia w układzie stomatognatycznym, jak również ma zapobiegać ich szkodliwemu oddziaływaniu na tkanki podłoża. Zadaniem mostu protetycznego jest odtworzenie utraconych zębów i ich funkcji oraz zapobieganie uszkodzeniu podłoża protetycznego. Bardzo ważnym elementem biofunkcjonalności mostów protetycznych jest rozmieszczenie zębów filarowych w stosunku do luk po utraconych zębach. (...)