logo

Pobierz bezpłatny artykuł

MONITOR ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

„Korekty finansowe środków unijnych”

  • kontrola wydatkowania
  • rodzaje kontroli
  • wysokośc korekt finansowych
  • analiza orzeczenia NSA
  • stanowisko NSA