logo

POBIERZ BEZPŁATNIE
CAŁE WYDANIE CZASOPISMA!

W proponowanym numerze:

Temat numeru

 • Wspieramy doskonalenie systemu zamówień publicznych

Aktualności

 • Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług
 • Aspekty społeczne w zamówieniach – zalecenia dla administracji
 • Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Skarga kasacyjna Prezesa UZP
 • Debata ekspertów
 • XII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Zdaniem eksperta

 • Klauzula społeczna w umowie

Interpretacje Pzp

 • Uproszczenia w zakresie kultury

Prawo

 • Zatrudnienie na umowę o pracę – regulacje

Jak udzielać zamówień

 • Umowy barterowe w Pzp
 • Czarny sen szpitala

Jak wygrać przetarg

 • Naruszenie obowiązków zawodowych
 • Potwierdzenie spełniania wymagań

Kontrola Prezesa UZP

 • Niełatwe szacowanie

Z orzecznictwa KIO

 • Wada nieusuwalna

Z orzecznictwa TSUE

 • Wątpliwości transgraniczne