Sprawdzone metody podnoszenia efektywności maszyn i urządzeń

W obliczu problemów kadrowych, a co za tym idzie spadków efektywności, przedsiębiorstwa produkcyjne wymagają dzisiaj od SUR nie tylko mierzenia i analizy efektywności parku maszynowego, ale również wykazywania, że decyzje strategiczne i operacyjne oparte są o określone narzędzia mierzenia efektywności – np. wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Efektywności).

Specjalistyczny kurs kierujemy do: Szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, pracowników utrzymania ruchu, kierowników produkcji, inżynierów produkcji i procesu, specjalistów ds. planowania produkcji.