logo

Pobierz bezpłatny artykuł

REEDUKACJA CHODU DZIECI ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN DOLNYCH

Autorstwa dr n. med. Eweliny Nowak

Wyuczona w dzieciństwie umiejętność chodzenia w późniejszym etapie życia staje się czynnością zautomatyzowaną, wykonywaną bez udziału świadomości. Pozwala na bycie niezależnym i ma bardzo istotny wpływ na jakość życia, dlatego też w przypadku występowania zaburzeń chodu poprawa jego funkcji jest jednym z podstawowych celów procesu usprawniania.

U dzieci spastyczność kończyn dolnych może wynikać między innymi z zaburzeń neurologicznych, urazów czaszkowo-mózgowych lub występować w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego (MPD).

Pobieram bezpłatnie