logo

BEZPŁATNY

Ebook Schemat przebiegu oceny zgodności według Dyrektywy Maszynowej z uwzględnieniem ograniczeń maszyny i omówieniem konstrukcyjnych środków eliminacji zagrożenia

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego ebooka, obejmującego obszary:

✔  Ocena zgodności
✔  Kiedy ocena zgodności jest obowiązkowa, a kiedy rekomendowana
✔  Schemat przebiegu oceny zgodności wg Dyrektywy Maszynowej
✔  Proces oceny ryzyka

W 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o systemach zgodności oraz Dyrektywy Nowego Podejścia. Nowe przepisy jednoznacznie stwierdzają, że w przypadku remontu, przebudowy, modernizacji lub też otrzymania od producenta niepełnej lub nieprawidłowej dokumentacji wynikają takie same obowiązki i odpowiedzialność jakie do tej pory ciążyły tylko na producencie.a.