logo

PRZEGLĄD I KONTROLA BUDYNKU NA CD

W materiale do pobrania:

  • Badanie i ocena książki obiektu budowlanego
  • Karta z przeglądu sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • Protokół okresowej kontroli instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym lub użytkowym
  • Protokół z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego instalacji sanitarnych obiektu budowlanego co pięć lat