logo

Bezpłatne

demo najnowszej wersji
Przeglądu i kontroli budynku na CD

Program do zarządzania przeglądami, lokalami, pracownikami oraz zgłoszeniami zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane

Zapraszamy do testowania bez żadnych zobowiązań dema programu Przegląd i kontrola budynku na CD, gdzie możesz zobaczyć, jak działają kluczowe funkcje:

✔  ewidencji budynków, lokali, pracowników oraz kontrahentów
✔  planowania przeglądów okresowyc
✔  tworzenia dokumentacji protokolarnej

Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja budynku to wymóg, którego realizację sprawdza Nadzór Budowlany. Przesiądź się z papierów na prosty i intuicyjny program, który pozwoli Ci na terminowe wywiązanie się z obowiązków dla różnych typów budynków: zbiorowego zamieszkania, produkcyjnych, biurowych czy administracji publicznej.

Przeglądu i kontroli budynku na CD