Prawidłowy pomiar przezierności karkowej

Zalecenia sekcji ultrasonografii PTG
badanie 11+0 - 13+6 t.c. - NT

z komentarzem prof. dr hab. n. med. Marioli Ropackiej-Lesiak