Protetyka Step By Step

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

dr n. med. Marcin Aluchna

Zadanie przywrócenia funkcji z zapewnieniem odpowiedniej trwałości rekonstrukcji musi gwarantować długoterminowy efekt zachowania zęba filarowego. Zatem jednym z fundamentalnych elementów jest utrzymanie uzyskanego efektu jałowego systemu kanałowego. Powikłania leczenia endodontycznego wynikające z reinfekcji na skutek utraty szczelności wypełnienia systemu kanałowego w ok. 85% wynikają z nieprawidłowej rekonstrukcji części koronowej prowadzącej do utraty szczelności i mikroprzecieku bakteryjnego. (...)