logo

Pobierz bezpłatnie

OPIS PRZYPADKU wraz ze zdjęciami

Pacjentka, lat 55, zgłosiła się w celu leczenia implanto-protetycznego. Stwierdzono liczne braki zębów w szczęce i żuchwie, które doprowadziły do zaburzenia płaszczyzny oraz zaniżenia wysokości zwarcia. Kontakty zębów w odcinku przednim wykazywały cechy przodozgryzu oraz zgryzu krzyżowego.