PROTETYKA
- opis przypadku

Zaczepy precyzyjne oraz korony teleskopowe stosowane w wykonawstwie uzupełnień protetycznych

Pacjent, lat 78, dotychczas użytkujący protezę całkowitą górną oraz dolną typu overdenture wspartą na dwóch implantach, zgłosił się do leczenia z powodu utraty retencji i stabilizacji protezy dolnej. Na podstawie wywiadu ustalono, że miał wykonany komplet protez 3 lata temu. Dla bezzębnej żuchwy wykonana była proteza typu overdenture wsparta na dwóch implantach połączonych belką retencyjną typu Doldera. W badaniu klinicznym stwierdzono w protezie brak matrycy dla połączenia belkowego. Sama proteza była podścielona materiałem do biologicznej odnowy tkanek, który zapewniał minimalną retencję. Jak podawał pacjent, mniej więcej pół roku wcześniej doszło do utraty matrycy, a w gabinecie stomatologicznym wykonano podścielenie protezy dolnej akrylem plastyfikowanym. (...)