logo

Przeglądu i kontroli budynku na CD

Program do zarządzania przeglądami, lokalami, pracownikami oraz zgłoszeniami zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane

W naszym programie możesz skorzystać z kluczowych funkcji:

  • ewidencji budynków, lokali, pracowników oraz kontrahentów
  • planowania przeglądów okresowych
  • tworzenia dokumentacji protokolarnej

Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja budynku to wymóg, którego realizację sprawdza Nadzór Budowlany. Przesiądź się z papierów na prosty i intuicyjny program, który pozwoli Ci na terminowe wywiązanie się z obowiązków dla różnych typów budynków: zbiorowego zamieszkania, produkcyjnych, biurowych czy administracji publicznej.