logo

Wyciek danych? Dziś masz tylko 72 godziny na zgłoszenie incydentu
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych!

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych po wdrożeniu RODO

W artykule znajdziesz następujące informacje:

  • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
  • wymagania prawne
  • zgłaszanie incydentów
  • narzędzia do wykrywania naruszeń
  • security information and event management
  • skanowanie podatności
  • plan postępowania z naruszeniami
  • raportowanie do organu nadzorczego