POBIERZ MATERIAŁY POKAZOWE

Terapia logopedyczna z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


W zestawie znajdziesz:

  •  Scenariusz 1:  Utrwalanie głosek szeregu szumiącego. Poszerzanie słownictwa czynnego i biernego u dziecka 7−8-letniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – rzeczowniki (kategoria: ubrania)
  •  Scenariusz 2:  Utrwalanie głosek szeregu szumiącego u dziecka 10−13-letniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  •  Scenariusz 3:  Podnoszenie sprawności językowej w zakresie nazywania czynności u dzieci w wieku 10−13 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  •  Scenariusz 4:  Rozwijanie kompetencji językowych u dzieci 11–13-letnich z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Pobieram scenariusze