Pobierz materiały pokazowe

POZNAJ TECZKĘ PRACY
PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY


W zestawie znajdziesz:

 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
  Dysmorfofobia jako dysfunkcyjne postrzeganie
  własnego ciała i strategie użyteczne
  w psychoterapii tego zaburzenia
 • Uzależnienia w perspektywie psychogenealogii
  – delegacje rodzinne i ich wymiary – ANALIZA PRZYPADKU
 • Psychoedukacja dzieci i młodzieży w oparciu o trening uważności
  – kształcenie odporności emocjonalnej

Pobierz fragment