Pobierz materiały pokazowe

POZNAJ TECZKĘ PRACY
PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY


W zestawie znajdziesz:

  • Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy
    zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych – karty pracy do wykorzystania w terapii
  • Uzależnienia w perspektywie psychogenealogii
    – delegacje rodzinne i ich wymiary – ANALIZA PRZYPADKU
  • Psychoedukacja dzieci i młodzieży w oparciu o trening uważności
    – kształcenie odporności emocjonalnej

Pobierz fragment