Zobacz całkowicie za darmo
i bez żadnych zobowiązań

fragment „Tetralogia Fallota – wada stożka tętniczego”

z komentarzem prof. dr hab. n. med. Marioli Ropackiej-Lesiak z Kliniki Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

kurs Anatomi palpacyjnej