logo

Program „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie”
Oprogramowanie wspierające ewidencję i kontrolę stanu technicznego.

Pobierz przykładowe dokumenty generowane przez program

Program „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie” służy przede wszystkim do wspomagania pracy służb utrzymania ruchu, a w szczególności pozwala na: prowadzenie ewidencji i planowanie okresowych przeglądów i remontów, zgłaszanie napraw i awarii, zarządzanie magazynem części, prowadzenie bieżącej dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej maszyn oraz kontrolę dostosowania maszyn do wymagań dyrektyw UE i prawa polskiego.