Fizykoterapia małych zwierząt

mgr Aleksandra Bauer, dr n. med. Marek Wiecheć

Fizykoterapia jest działem medycyny wykorzystującym do terapii naturalne lub sztuczne czynniki fizykalne/fizyczne. Do najważniejszych czynników fizykalnych zaliczyć należy czynnik: termiczny, fotochemiczny, elektrokinetyczny i elektrochemiczny, elektromagnetyczny i mechaniczny. Współczesna medycyna fizykalna/fizykoterapia należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się działów medycyny. W medycynie weterynaryjnej fizykoterapia stosowana jest od ponad dwudziestu lat. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można zdecydowany wzrost zainteresowania fizykoterapią zarówno przez lekarzy weterynarii, hodowców, właścicieli zwierząt, jak i samych fizjoterapeutów.