logo

Zmiany prawne w oświacie
Materiały szkoleniowe bezpłatnie!

Ostatnie zmian prawne: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych czy nowelizacja Karty Nauczyciela oraz wprowadzone przez nie nowości w zakresie urlopów, sposobu podziału subwencji, minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela – to tylko niektóre z nowości, które wpływają na pracę szkoły i dyrektora. 25 maja zaczyna obowiązywać także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wykład pozwoli zrozumieć istotę zachodzących zmian prawnych, a w szczególności odpowie na pytania:

  • Jakie są nowe obowiązki dyrektora jako pracodawcy w świetle nowelizacji Karty Nauczyciela?
  • Co zmieniło się w zasadach awansu zawodowego nauczycieli?
  • Jak należy dokonywać oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowymi przepisami?
  • Jak Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych warunkuje pensum i kwalifikacji specjalistów?