logo

Zbiór podstawowych wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach służby zdrowia

aktualizacja listopad 2017

Pobierz materiał zawierający działy:

  • regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
  • prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie BHP oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP
  • umowa o pracę
  • świadectwo pracy
  • równe traktowanie kobiet i mężczyzn
  • czas pracy
  • urlopy wypoczynkowe