Pobierz bezpłatnie
najnowszy numer czasopisma

Logistyka a Jakość

POZNAJ CZASOPISMO
Logistyka a Jakość

W podróży przez strony najnowszego wydania magazynu przeczytasz m.in. o tym:

Obostrzenia i ograniczenia COVID-owe sprawiły, że wiele przedsiębiorstw zostało sparaliżowanych nawet na długie miesiące. Sprawdźmy u źródła, czyli u samych operatorów, na jakie stałe zmiany w funkcjonowaniu sektora TSL pandemia miała wpływ?
Wiele firm decydujących się na outsourcing podstawowych procesów logistycznych i współpracę z operatorem zakłada, że będzie ona podlegać cyklicznej weryfikacji. Jest jednak druga możliwość, czyli budowa modelu strategicznej współpracy i długotrwałych relacji.
Dlaczego nie podejmuje się prognozować, jaki dla branży TSL będzie rok 2021, dlaczego Pakiet Mobilności obok COVID-19 to największe zagrożenie z Maciejem Wrońskim, prezesem Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, rozmawia Klaudiusz Madeja.
Co piąty klient wskazuje, że wdrożenie telematyki pozwoliło mu na redukcję ponad połowy pustych przebiegów. Czy korzyści te przekładają się na stopień nasycenia rynku rozwiązaniami telematycznymi do zarządzania flotą?
Poznaj czasopismo

Logistyka a Jakość

Dwumiesięcznik skierowany do praktyków zarządzających logistyką poszukujących jasnych i praktycznych wskazówek oraz rozwiązań gotowych do zastosowania w bieżących zadaniach.

  • W każdym numerze – analizy bieżących zagadnień gospodarczych i społecznych, które bezpośrednio wpływają na zarządzanie logistyką, prezentacje interesujących projektów logistycznych, omówienia zmian legislacyjnych, rozmowy z menedżerami logistyki i przedstawicielami branży TSL.
  • 6 numerów w roku
  • Dostęp do archiwalnych numerów online