SYMPTOMY ZABURZEŃ SI
U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Propozycje aktywności, zabaw i ćwiczeń terapeutycznychFormat PDF
Ilość stron: 23

W opracowaniu m.in.:
1. Typy zaburzeń integracji sensorycznej.
2. Przykłady zaburzeń integracji sensorycznej, które powinny zaniepokoić rodziców i nauczycieli.
3. Symptomy zaburzeń SI u dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Pierwsza pomoc w terapii zaburzeń SI.
5. Terapia zaburzeń oraz rozwijanie SI u dzieci w wieku przedszkolnym.
   5.1. Propozycje aktywności, zabaw i ćwiczeń terapeutycznych wpływających na prawidłowy rozwój układu słuchowego.