logo

Szkolenie odbędzie się 17.10.2018 r. o godzinie 16:30

Temat: Aktywizacja uczniów za pomocą TIK

TIK czyli Technologie Informatyczno-Komunikacyjne to wykorzystanie nowych technologii na zajęciach matematyki, dzięki którym w przystępny i praktyczny sposób zwiększymy zaangażowanie uczniów oraz atrakcyjność zajęć.

Skrócony program szkolenia:

 1. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem TIK, które zwiększą zaangażowanie i wyniki uczniów
  • Wirtualne karty pracy – jak przygotować innowacyjne karty pracy, które pomogą zrealizować PP
  • Tablet i smartfon na lekcji matematyki – w jaki sposób zorganizować lekcję powtórzeniową aby zmaksymalizować wiedzę u uczniów
  • Kartkówka on-line – sposoby na przygotowanie kartkówek i sprawdzianów, które sprawią, że uczniowie nie odczują stresu
  • Excel na zajęciach – jak wspomóc i przyspieszyć pracę nauczyciela matematyki arkuszem kalkulacyjnym
 2. Zajęcia matematyki inne niż do tej pory
  • Zajęcia poza salą lekcyjną – sprawdzone pomysły jak przygotować grę terenową z wykorzystaniem TIK, dzięki które zaaktywizujemy podopiecznych
  • Lekcja inna niż zwykle – lekcja powtórzeniowa zorganizowana w konwencji znanego z telewizji programu Familiada, który dostosujemy do matematycznych realiów, a w rolę uczestników wcielą się uczniowie

Szkolenie poprowadzi nauczyciel matematyki – Robert Baca

Należy do Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, jest nauczycielem mianowanym, laureatem IV Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji w kategorii Kreatywny Nauczyciel, pedagog, wychowawca. Pracuje w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 Pro Futuro w Warszawie. W swojej pracy ceni sobie nowoczesność i innowacyjność, korzysta z narzędzi TIK na każdych swoich lekcjach. Pracuję z tablicą interaktywną, wizualizerem i tabletami. Potrafi motywować i zachęcać swoich uczniów do pracy na lekcji, bardzo dużo pracuje metodą projektu.